Equip

MARC TUDELA VALENCIA

Geòleg i hidrogeòleg, fundador d’Itineraris Geològics en l’any 2012. Especialitzat en cartografia geològica i divulgació.

ALBERT MARTÍNEZ RIUS

Geòleg i il·lustrador expert en cartografia geològica i elaboració de material divulgatiu.

ROBERTO ESPÍNOLA CAZORLA

Geòleg, ambientòleg i hidrogeòleg, tècnic en l’Agència Catalana de l’Aigua i expert en divulgació.